3

gratis tilgang til digitalt pensum.

Kjære foreleser,
Visste du at de fleste lærebøker og fagbøker fra Universitetsforlaget også er tilgjengelig som e-bok på Allvit?
For å få tilgang til alle e-bøkene i en begrenset periode må du: 1) registrere deg på Allvit 

2) fylle ut skjemaet under. 

⚠️ HUSK AT DU MÅ LAGE KONTO PÅ ALLVIT FØRST/ HA BRUKER FOR Å FÅ TILGANG ⚠️

La studentene  velge selv  hvordan de vil lese pensum.

Husk å føre opp to ISBN på pensumlistene. 

4